Voedselbanknorm en aanvraagprocedure uitgelegd

Per 1 januari 2018 veranderen de toelatingsnormen van de voedselbanken fors. Enerzijds worden de klassieke normbedragen van de voedselbank verhoogd met 7%. Anderzijds worden de toelatingsnormen op een andere manier berekend, waarbij gebruik is gemaakt van cijfers uit de Nibud minimum voorbeeld begrotingen. Dit is nieuw en brengt een andere methodiek van toerekening met zich mee. Zo wordt er rekening gehouden met meer uitgavenposten en komen klanten eerder in aanmerking voor een pakket. 
Effectief komt de verandering neer op een verruiming van de toelatingscriteria van bijna 100 euro.

Verhoging normbedrag
De normbedragen worden ook in 2018 verruimd. Het basisbedrag per huishouden wordt met 10 euro verhoogd tot € 130 per maand. Daarnaast wordt het bedrag per persoon verruimd met 5 euro tot € 85 per maand.

Het basisbedrag per huishouden : € 130
Het basisbedrag per persoon: € 85

Gebruik Nibud cijfers
De voedselbanken hebben de Nibud voorbeeldbegrotingen gebruikt bij het bepalen van de toelatingsnormen van het de voedselbanken. Ze willen hiermee duidelijk zichtbaar maken hoe zij tot toelatingscriteria komen. De voedselbanken hebben een eigen berekening gemaakt op basis van de uitgavencijfers die het Nibud gebruikt in deze Nibud voorbeeldbegrotingen.
Als gevolg hiervan wordt rekening gehouden met meer uitgaven posten (tot € 79) dan voorheen.

Per saldo leiden beide wijzigingen tot een verruiming van € 94 voor eenpersoons huishouden (oplopend met 5 euro per extra persoon in een huishouden).
De voedselbanken verruimen deze norm nu ze voldoen aan de eisen van voedselveiligheid van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de supermarkten dientengevolge meer voedsel doneren dat anders weggegooid zou worden.

Toelatingsnorm (in euro’s per maand) Per 1-1-2018 Per 1-1-2017
1-persoon € 215 (130+85) € 200
2 volwassenen € 300 (130+2*85) € 280
1 volwassene en 1 kind € 300 (130+2*85) € 280
1 volwassene en 2 kinderen € 385 (130+3*85) € 360
2 volwassenen en 2 kinderen € 470 (130+ 4*85) € 440
1 volwassene en 3 kinderen € 470 (130 + 4*85) € 440
etc.

Een voedselpakket krijg je niet zomaar. Vaak wordt gedacht dat mensen op een uitdeeldag bij de voedselbank aan kunnen kloppen en door simpelweg te zeggen ‘ik heb geen geld meer’ een voedselpakket krijgen. Dit is echter niet het geval. Iedere klant dient een aanvraag procedure te volgen om te kunnen bepalen of de aanvrager voldoet aan de voedselbanknorm. Deze norm wordt door alle bij de Vereniging Nederlandse Voedselbanken aangesloten voedselbanken gehanteerd. De aanvraagprocedure kan wel verschillen. Voedselbank Haarlemmermeer heeft ervoor gekozen de intake-gesprekken te laten doen door het Wmo-loket van de gemeente Haarlemmermeer. Dat wij hiervoor gekozen hebben, heeft een aantal redenen t.w.

  1. De ambtenaren van de gemeente kan bronnen aanboren om te checken of u bijvoorbeeld toeslagen krijgt waar u recht op heeft
  2. Het Wmo-loket kan u doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties
  3. De ambtenaar kan een aantal data bestanden checken
  4. De gemeente krijgt meer inzicht in het armoede probleem in haar eigen gemeente

Zoals eerder verteld, hanteert Voedselbank Haarlemmermeer de voedselbank norm. Wat houdt deze norm in?
Wij kijken naar het leefgeld dat iemand overhoudt. Onder leefgeld verstaan wij het bedrag dat overblijft als je bepaalde vaste lasten van het inkomen aftrekt. Onder vaste lasten verstaan wij huur, hypotheek, gas-water-licht, telefoonkosten (maximaal 50 euro), verzekeringen (excl. autoverzekering en reisverzekering). e.d.
Het bedrag dat onder de streep overblijft mag niet meer zijn dan ons normbedrag.
Graag geven we u even een rekenvoorbeeld. Neem een gezin van 2 volwassenen en twee kinderen onder de 18 jaar. De som wordt: 130 + 85 + 85 + 85 + 85 = 470
Dit betekent dat dit gezin niet meer dan 470 euro per maand beschikbaar mag hebben voor voeding en kleding.

Met onze rekenhulp kan gecheckt worden of er aan onze norm voldaan wordt.

Ligt het leefgeld dicht in de buurt van onze norm, dan kan de aanvraagprocedure gestart worden.


GA NAAR DE VOEDSELBANK AANVRAAG PAGINA